-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

اشرف غنی به سفارت امریکا مرچ چاریکاری شده

خبر می رسد که اختلاف بین امرالله صالح و اشرف غنی آفتابی شده است. 
ورود حنیف اتمر به صحنه، اضطراب صالح را افزایش می دهد. نظام کوچک در درون دیوان سالاری به نام حکومت تحت نام ( شورای امنیت ملی) همه چیز را در دست دارد. اتمر، درظاهرامر، امورخارجی را به دوش گرفته، اما در سومین روز کاری اش مثل گذشته خودش را وارد کش وگیرهای داخلی کرده است. یادداشتی مرقوم در برگه کاربری مرتضوی برای استفاده بهینه از سوی سران ثبات وهمگرایی، واضحاً نشان می دهد که یارگیری و پول دهی و لیلام بسته های مشوق از سوی ارگ تشدید شده است. 
غنی به سفارت امریکا حیثیت مرچ چاریکاری را پیدا کرده که مجبور اند به آن دندان بزنند و سوزش خاموش آن را تحمل کنند. 
آن ها به اختلاف صالح - غنی حساس اند که می تواند زودهنگام دوپارچه گی بیاورد. اما چنین نخواهد شد؛ زیرا، غنی وامرالله دراطاعت از سفارت، تا سرحد ایثار و استحاله پیش می روند.