-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

اگراین سخن درست باشد، سرلوحه تاریخ سیاسی نوین افغانستان است

صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی : 
قناعت مارا جز باطل کردن نتیجه‌ی انتخابات و فرستادن اعضای کمیسیون به زندان، هیچ چیزی دیگری فراهم کرده نمی تواند. این بار ما، به فرهنگ‌ تقلب انتخاباتی پایان می دهیم. دیگر راهی وجود ندارد جز ازبین بردن میراث بدنام فرهنگ تقلب و امید بخشیدن به نسل فردای کشور.