-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۲, جمعه

غنی درپیشرفت است و عبدالله در انفعال

فضل احمد معنوی می گوید تا حال توافقی نشده و پیشرفتی هم نیست.
اما درعمل چنین نیست؛ هم به شکل ناگفته توافق شده است که غنی حکومت کند؛ و هم با اقداماتی یک جانبه و گزینش های علنی رو به پیشرفت دارد. 
یک پیشرفت دیگر هم شده است که فضل احمد معنوی به آن اشاره نکرده و آن این که انفعال عبدالله و شرکاء یک پیشرفت معکوس به نفع تیم متقلب انتخاباتی است. پس پیشرفت غنی و توافق عبدالله با کردارهایی که وی انجام می دهد؛ پیشرفت نیست؛ توافق با وضعیت و پیشرفت غنی مگر شاخ و دُم دارد؟