-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳, چهارشنبه

تیم ویژه صحی، اشرف غنی را از مرگ نجات داد


رسانه ای کردن تست منفی کرونا در ارگ، افکارعامه را نسبت به وضعیت اشرف غنی مشکوک تر ساخته است.
اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که یک تیم خاص صحی که از جمع متخصصان دست چین شده؛ از دو هفته به این سو در ارگ مستقر بود.
وظیفۀ تیم ویژه، مدافعه از اشرف غنی و دیگرسردسته های ارگ از حملۀ مرگبار کرونا بود.

علی رغم اعلام ناگهانی نتیجه «منفی» آزمایش اشرف غنی و همسرایشان، گزارش شده که مسوولان وزارت صحت نسبت به اعلام نتیجه، قطعاً اطلاع واقعی ندارند.  در زمان اقامت تیم ویژه متخصصان بهداشت، خبر ابتلای اشرف غنی به بیماری کرونا به بیرون درز کرده بود. هفته گذشته با ورود تیم ویژه، اشرف غنی درقرنطینه شدید نگه داشته می شد.

اعلام رسانه ای تست منفی پاسخی به گسترش شایعات و پخش اخبار رخنه کرونا به داخل ارگ بود. نیویورک تایمز از ابتلای 20 نفر خبرداد که همانا تایید گزارشی بود که گزارشنامه افغانستان یک هفته قبل از نشر گزارش نیویورک تایمز انتشار داده بود.
ابتلای اشرف غنی به کرونا خبر دقیق است؛ فقط تیم صحی در روزهای اخیر توانسته است وی را از مرگ نجات دهد.