-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۴, پنجشنبه

منتظر ضربه باشید!

اردوی پاکستان، به نام امارت اسلامی و طالبان افغان، پیش آمده روان است.

دنیا با خبر است که قضیه چه گونه سنجیده و طراحی شده. افغانستان از ۷۳ سال به این سو، با پاکستان درمجادله است و چانس طلایی برای تخریب زیرساخت های افغانستان را از آن خود کرده است. از زمان شروع جنگ علیه پاکستان، نفوس افغانستان حدود 15 میلیون نفر بود؛ اکنون دو چندان نفوس داریم. بخش اعظم نفوس کشور علیه پاکستان است.
طلایۀ «افغانی» اردوی پاکستان با نام امارت اسلامی به شیوه و احکام سال 1996 به رقص و مستی برخاسته است. حال ما باید منتظر باشیم که ضربه از کدام سو، چه گونه و در چه شعاعی می آید تا این موتر قراضه را توقف دهد. ضربه بسیار هولناکی به شکل سبوتاژ و انفلاق ناگهانی یا از نوع دیگری!؟