-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

دکترعبدالله تنبان آتشی شده است

دکتر عبدالله همان گونه که اکثریت مردم احساس می کردند، انتحاری شکست وعقب نشینی از مطالبات تاریخی و ملی را داوطلبانه به آغوش کشیده و از صحنۀ سیاسی عملاً معدوم گردیده است.
او برای یک توافق حقیرانه، هلاک هلاک است!
زمانی مولوی خالص دربارۀ گلبدین حکمتیار گفته بود:
او یک تنبان آتشی است؛ اگر از تن بیرونش کنی، کونت لچ می شود؛ اگر نکنی، نه کون داری نه ....!