-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

حاجی های بی بضاعت در کابل گرسنه مانده اند!

اشاره: هر حاجی سه هزار دالر می دهد که به حج برود؛ حالا به جای رعایت حال حاجتمندان، خود در صف ایستاده اند تا یک لقمه نان گرسنه گان را هم ازدهان شان بگیرند. 
محبوب امانی
امروز از پیش روی یک نانوایی گذر میکردم که از طرف دولت برای مستحقین نان خشک توزیع میکردید، در بین شان بعضی اشخاص را مشاهده کردم که دو یا سه بار حج هم رفته در آن جا حضور داشتن وبعضی آنها اقتصاد خوب نیز داشتن ،اما چهار اطراف همان نانوانی مردم فقیر و مستحق بود وشاکی بودن که به آنها از این کمک چیزی نمی رسد ،به لحاظ خداج او وکلای گذر ‌نماینده ها دوز صفت از خدا بترسید وحق را به حقدر تسلیم نماید تا چی وقت زنده هستید، جواب این بی انصاف های خویش را خواهیم داد ، واز مسولین مربوطه تقاضا می‌نمایم که موضوع را جدی کنترول‌ومدیریت کنند.