-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

جمیعت وجنبش، ستون فقرات مقاومت و نبرد علیه طالبان در جنگ های آینده اند. اما گرفتاری و بحران داخلی جمیعت، بیشتر از جنبش است. جمیعت، برای بازسازی خویش از صدماتی که گروه های متفرقه داخلی به آن وارد کرده، انرژی و ارادۀ فوق عادی نیاز دارد. انقسام جمیعت، مؤثریت سرمایه گزاری های دولت کرزی و غنی را به درستی اثبات کرد. اگر جمیعت سلامتی سیاسی و نظامی خویش را دو باره اعاده نتواند، طالبان قدرت را می گیرند.