-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۲, جمعه

قرینه سازی بی ربط دریا ها و کوه های هندوکش با فاجعه تقلب و دزدی

سیامک هروی
صالح راست می‌گوید: "کمک جهانی اگر قطع شود نه دریای هلمند خشک می‌شود و نه دریای پنجشیر و نه کمر هندوکش می‌شکند."
این‌ها که از بدو تاریخ خشک‌ شدنی و نشکن بودند. اگر می‌گفت که کمر غنی و خودش هم نشکن است، این جمله‌ی تاریخی تکمیل می‌شد.
راست می‌گوید در این وسط دولتمردان را کاری نمی‌شود. فقط کمر مردم می‌شکند... بارها شکسته است. این‌بار هم می‌شکند.