-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۵, دوشنبه

طالب را رها می کنند؛ حمیدخراسانی را نه.

300 مجرم طالب آزاد شدند. 
حمید خراسانی را نگهداشته اند که خطرناک است!
دولتی های فاقد صلاحیت از قبیل حاجی رئیس نظیر، سناتور مولوی فیضی و عزم الدین میرزایی از نام «معاون صاحب اول ریاست جمهوری، جلالت مأب امرالله صالح» با حمید خراسانی دیدار کرده و وعده رهایی دادند و ده روز می شود که وعده های شان یخ زده است. 
حمید خراسانی با دولت و حکومت غنی مواجه نیست؛ با شخص امرالله صالح و روند سبز رویاروی است. این است واقعیت صحنه که قدرت بدون اقتدار، چه فاجعه ای بار می آورد.