-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳۰, شنبه

طالبانی ها هنوز در خواب اند

شخصی با تخلص «شاهین» به طرفداری از طالبان در بحث های شبکه طلوع نیوز شرکت می کند. وی دیروز اخطار داده که درصورت رها نشدن 5 هزار تروریست زندانی طالب، راه دیگری جز جنگ باقی نمی ماند. 
سوال گر طلوع ازین ازین تروریست «مدنی» نمی پرسد که طالبان از زمان حرکت از پاکستان در سال 1994 تا کنون، چه وقت نه جنگیده اند که حالا برای رهایی طالبان بجنگند؟!
غیر از جنگ، هنر طالبان درچی است که بعد از رهایی 5 هزار تروریست مردم از آن آگاهی یابند؟