-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۵, جمعه

پایگاه سازی غلزایی دربرابر درانی


غلزایی های ارگ به ولایت ننگرهار به حیث بستر تئوریک عشیرۀ غلزایی تمرکز کرده اند که در رقابت های میان گروهی پشتون ها  در آینده، مرکز ننگرهار در مقابل کندهار ایستاده خواهد شد.  از مدت ها بدین سو هم غلزایی ها و هم درانی ها  برای رقابت خویش  یار گیری در بین تاجیکان را تشدید کرده اند تا به وسیله ملیت های دیگر  بتوانند اهداف خویش را پیش ببرند ولی در بُعد کلان کشوری، تفکر هر دو گروه یکی است:  انحصار قدرت به گونه ای که دیگران را در پیرامون محور خود چیدمان کنند.