-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱, دوشنبه

خبرهایی که آدم را خوشحال می کند

میترا خالد

نور احمد نذیری فرزند شهید جنرال نذیر محمد نیازی، در صفحه فیس‌بوک اش چنین نگاشته است:

آثار باستانی در دسترس من قرار گرفته است که تاریخ کشور ما را از پنج هزار ساله به هشت هزار یا ده هزار سال می رساند، اگر این آثار را به فروش برسانم شاید صاحب ملیون ها دالر شوم، ولی هرگز این خیانت را به تاریخ کشورم و تاریخ بشریت روا نمیدارم، و همچنان این آثار را به دست هیچ شخصی دیگری جز از ریس جمهور و یا معاون صاحب اول (صالح صاحب) نمیسپارم چون بیم خیانت میرود، ولی در مقابل از ایشان یک چیز تقاضا دارم، او این که این آثار طور کاملآ تصادفی به دست یک طفل از خانواده نهایت غریب افتاده است و پدر آن کودک بخاطر نسبت خویشاوندی و اعتماد آن را برای من سپاریده بود و من به خاطر اینکه به تاریخ کشور خود و بشریت خیانت نکرده باشم به موزیم ملی تقدیم میکنم، پس خواهشم اینست که برای این خانواده غریب کمک و همکاری صورت گیرد.

و همچنان ناگفته نماند که: به رویت این آثار مطمئنآ گفته می توانم که در آن منطقه من آثار زیادی را که به دوره ای سنگ (نوسنگی ) میانه سنگی و حتا دوره غار نشینی تعلق دارد سراغ دارم که میتواند کشورم را صاحب تریلیون ها دالر سازد و تاریخ کشور ما را به قدیمی ترین کشور ثبت تاریخ سازد.