-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

پاکستان، اسلم فاروقی را به کابل تحویل داد


نخستین دست آورد بعد از انتصاب محمد حنیف اتمر به وظیفه جدیدگزارش می رسد که نخستین دست آورد مقرری حنیف اتمر به وزارت خارجه، تحویل دهی اسلم فاروقی رهبر شاخه داعش خراسان به افغانستان بود. ارگ از طریق اتمر با پاکستان معامله کرد و در ازاء تحویل دهی اسلم فاروقی، 50 تن از فرماندهان پاکستانی که به وسیله امریکایی ها دستگیر و در زندان بگرام به سر می بردند؛ آزاد کرده است.
بدین ترتیب، دولت کابل برای خوشحال ساختن و کمک به طالبان چنین هدیه ای را پیشکش کرده است.
منابع امنیتی می گویند که آی اس آی قبلا از اسلم فاروقی خواسته بود به پشاور بر نگردد و درعوض، با افرادش ( که تعداد کمی از آن ها باقی مانده بود) به جبهه کشمیر برود و در آن جا به او یک قرارگاه ساخته خواهد شد. بعداً به وی اجازه داده خواهد شد که به سنگر های شمال افغانستان بازگردد. با آن که اسلم فاروقی پیشنهاد آی اس آی را قبول کرده بود، ناگهان طعمه یک معامله جدید شد و به قطعات امنیت ملی آدرس وی داده شد و این ها رفتند بی سروصدا او را به چنگ آوردند. اکنون آی اس ای با یک تیر دو نشان زد. هم حنیف اتمر را با یک پرستیژ خوب و فعال به نظام حکومت کابل دو باره مستقر کرد و هم از شر اسلم فاروقی خلاص شد و مضافاً 50 فرمانده پاکستانی از زندان بگرام رها شدند.