-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۸, دوشنبه

بزرگ ترین واقعه جالب و درخشان در تعیین اعضای کابینه دکترعبدالله، این خواهد بود که رحمت الله نبیل به ریاست امنیت ملی منصوب گردد.