-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۴, پنجشنبه

زبان طالبان تیز شده می رود

درمدت 48 ساعت اخیر، زبان طالبان نسبت به دشمنان اصلی شان ( گروه های جهادی شامل ثبات و همگرایی) برهنه تر و تیز تر شده است. گویا عبدالله و مجموعه ای از سیاسیون او را در ردۀ اشرف غنی به حساب می آورند. حتی یاران طالبان در گفت و گو ها افاده می دهند که کار تمام است و مردم باید خود را برای اطاعت و فرمانبری بدون جنجال از امارت اسلامی و شریعت غرای محمدی آماده کنند. 
حکومت همه شمول از چهار سو زیر ضربه و فشار خاموش قرار گرفته است. تسلیمی به حالت موجود، مرگ دایمی است؛ اما ایستاده گی از بهر نجات از نابودی سیاسی و حقوقی، لازمه اش یک اقدام انفجاری و غیرمترقبه است؛ این که چه گونه، هنوز قابل پیش بینی نیست. چیزهایی زیر پوست اوضاع درجریان است. نیروهای مردمی به مخارج و منابع نیازمند اند.