-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۰, چهارشنبه

ديپلمات های جن گريز در تهران!


دیپلمات های سفارت افغانستان در شهر تهران اقامتگاه هشت طبقه يي شان را در منطقه ١ تهران (الهيه) که به مصرف دو ميليون يورو ساخته شده  رها کرده و بیرون از اقامتگاه خانه ها را رهن کرده اند و پول کرایه را از دولت  اخذ میکنند.
ديپلمات هاي وزارت خارجه بعد از يكسال اقامت در آن محل به وزارت خارجه گزارش دادند كه اين تعمير جن دارد و اولادهای ما میترسند، امكان زندگي براي خانواده هاي آنها مشكل است.
وزارت خارجه هم امر تخليه اقامتگاه را مي دهد و ديپلمات ها خانه های کرايی مي گيرند.
تقريباً سالانه سه صد هزار دالر به دولت ضرر وارد مي كنند.