-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۷, چهارشنبه

مردار خوری در چین دو باره شروع شده است.


درخواست ها برای تعطیلی «بازارهای خیس» به عنوان مامن ویروس های مهلک افزایش یافته است. وجود این بازارها بویژه در چین ن از چشمان مردم پنهان نیست. بازارهایی رو باز که حیوانات وحشی و غیروحشی در آنها به طرز بیرحمانه ای نگهداری و کشته می شوند.
به گزارش ایرنا تصاویری که انجمن برابری حیوانات در رسانه ها پخش کرده است نشان می دهد چطور در سطح این بازارها در برخی از کشورها بویژه در کشور چین، حیوانات وحشی در بدترین و زجر آورترین شرایط نگهداری می شوند در این بازارهای روباز که به «بازارهای خیس» شهرت پیدا کرده اند حیوانات کشته می شوند برای اینکه مشتریانی به دنبال مصرف گوشت آنها هستند.

این انجمن، کشتار این حیوانات و سلاخی کردن آنها را در بدترین، غیرایمن ترین و غیربهداشتی ترین شرایط مورد مذمت و انتقاد قرار داده و از سازمان ملل خواسته است تا این بازارها راتعطیل کند.

در این بازارهای خیس حیوانات به شکل غیربهداشتی نگهداری می شوند و خونی که در موقع کشتن از آنها روی زمین می ریزد و گوشتی که مشتریان از آن استفاده می کنند جملگی می تواند باعث انتقال ویروس های مرگبار شود برای همین است که امروز بسیاری از رسانه های دنیا می نویسند ویروس کرونا جدید تنها یکی از هزاران ویروس خطرناکی است که امروز دنیا و بشریت را تهدید می کند.

متوقف کردن بازارهای خیس و جلوگیری از زجر دادن و کشتن این حیوانات آنهم فقط برای دلخوشی معدودی مشتری، از جمله درخواست های جهانی پس از شیوع کرونا ۲۰۱۹ به حساب می آید تارنمای «انیمال ایکوالیتی» در گزارشی به بازار خیس شهر ووهان در مرکز چین که ادعا کرده است کرونا از آنجا به دیگر نقاط چین و دنیا سرایت کرد اشاره می کند و وجود این حیوانات وحشی و کشتار آنها و مصرف گوشتشان را خطری بزرگ می داند.

گزارش مدعی است ویروس های مختلفی از این گونه بازارها به بیرون سرایت کرده است از جمله آنها می توان به ویروس سارس و کرونا جدید اشاره کرد غیربهداشتی بودن این بازارها، خون حیوانات که روی سنگفرش بازارها ریخته است و همچنین نگهداری از حیوانات در قفس های آلوده، همگی زمینه ای برای شیوع ویروس های مرگبار است.

چین از جمله اولین کشورهایی بود که خیلی زود پس از شیوع کرونا جدید با تصویب قانونی، تجارت و مصرف این حیوانات وحشی را که بعضا با حیوانات اهلی و غیروحشی در یک بازار نگهداری می شوند، ممنوع کرد.

انجمن جهانی برابری حیوانات تاکید می کند بعد از چین حالا نوبت کشورهای دیگر است که چنین بازارهایی را فورا متوقف و تعطیل کنند و تجارت این حیوانات و مصرف گوشت آنها را ممنوع کنند و به این ظلم بزرگ علیه حیوانات و انسان پایان دهند.

بنا به گزارش این انجمن، این بازارها برای حیوانات چون جهنم و برای انسان ها تهدید و خطر بزرگ امنیتی و بهداشتی هستند و باید به فعالیت آنها پایان داده شود انجمن فراخوان جهانی داده و ازمردم سراسر دنیا دعوت کرده است تا از سازمان ملل بخواهند این بازارهای خیس را در هر جا هستند، تعطیل کند.