-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۴, یکشنبه

درز و شکسته گی در تیم ثبات و همگرایی پدیدار شده است


بحث عبور از دکترعبدالله درمحفل ثبات وهمگرایی بالا گرفته است.گزارش می شود که نخستین نشانه های رخنه از سوی ارگ در تیم دولت همه شمول آشکار شده است.

 محورهای سیاسی وقومی شامل در تیم ثبات و همگرایی، وقت کشی مرموز از سوی دکترعبدالله در مواجهه با اقدامات تحریک آمیز اشرف غنی را یک نوع آینده سوزی برای خودشان تصور کرده اند. اکنون انضباط قبلی در نظریۀ سران ثبات وهمگرایی، روی یک موضع قاطع وواحد، جایش را به انقطاب اعلام ناشده و آمیخته به شک و گمان خالی کرده است.

 جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم که از نیروی منسجم و قدرت مند تری برخور دار است، نسبت به عبدالله و در مجموع به شرکای جمیعتی خویش بی باور شده و امکان اعلام یک موضع مستقل از سوی آنان دور از تصور نیست. موازی با احوال جاری، درصفحات شمال، گراف توزیع سلاح های «گریس بند» برای رویارویی با شرایط نامنتظر درهفته های اخیر بالا رفته است.
از سوی دیگر به حوالۀ اخبار ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، تماس ها بین ارگ و جنرال دوستم و هسته های فعال سیاسی در داخل حکومت رو به رکود همه شمول در سطوح مختلف، به طور مستقیم و بالواسطه کماکان ادامه یافته است. منابع مستقل می گویند که امریکا هر دو تیم را از محاسبات خویش بیرون کرده که نتایج آن در جریان تغییرات و انکشافات هفته های آتی بیشتر رونما خواهد شد. 
درین میان تیم ثبات و همگرایی هنوز زیر سایۀ مشاورت ها و حمایت های بازیگران منطقه ای ( حداکثررقیب یا ضد امریکا) قرار دارد. درحالی تیم ثبات، بار مسوولیت نبردهای آینده دربرابر «امارت اسلامی» را بردوش خود احساس می کند، درهسته سیاسیون، به منظور مدیریت مقاومت همه شمول علیه حرکت سراپا تعرضی وبدون مماشات طالبان، بحث عبور از دکترعبدالله به مرور داغ شده است.