-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۷, چهارشنبه

ختم جنگ، با ختم سیستم متمرکز دولتی رابطه دارد

احمد مسعود کارزار تبلیغاتی برای شروع «مذاکرات بین الافغانی» را آماج قرار داد. احمد مسعود فرزند قهرمان ملی احمد شاه مسعود در مقاله ای منتشر در روزنامه نیویورک تایمز، از ایجاد سیستم دولتی نامتمرکز درافغانستان حمایت خود را اعلام کرده است.

وی تحت عنوان « آن چه در مذاکرات صلح افغانستان ناپدید است» نوشته است:
جهت تأمین آرامش دایم و نظم عادلانه سیاسی در افغانستان باید در سیستم سیاسی و اداری به شدت متمرکز ما که قدرت و منابع مالی را در ازاء پاسخگویی اندک در دفتر رئیس جمهور تمرکز داده، تغییرات ساختاری رونما گردد.

احمد مسعود می نویسد: سال گذشته بعد از آن که فهمیدم افغانستان باردیگر دریک قدمی تجزیه قرار گرفته و امکان دارد تجربه جنگ های بی رحمانه داخلی تکرار شود، تصمیم گرفتم به میدان سیاست وارد شده و راه پدرم را به هدف برقراری صلح واقعی و همبسته گی دنبال کنم.

فرمانده مسعود نظام سیاسی نا متمرکز را از روی الگوی کشور سویس پیشنهاد داده بود که سبقت گیری های سیاسی درکشور را به صفر تقلیل می داد. احمد شاه مسعود بدین باور بود که در صورت واگذاری قدرت و منابع به ولایات، زمینه برقراری عدالت اجتماعی، برابری و وحدت ملی فراهم آمده و کشاکش ها بر سر قدرت خاتمه می یابد. از دیدگاه او، این مساله خشت پایۀ وحدت ملی در کشور جنگ زدۀ ما بود.

احمد مسعود نوشته است که توافق نامه حاصله روی تشکیل دولت وحدت ملی بین اشرف غنی و عبدالله، هردو را مکلف ساخته بود که جهت ایجاد یک سیستم نوین درکشور، درقانون اساسی اصلاحات بیاورند که در آن بخش اعظم اختیارات رئیس جمهور کاهش یافته و به نخست وزیر قدرت مند منتقل گردد. همین مساله با آوردن تغییرات قدرت در سطح حکومت های محلی می توانست پی گیری شود. اما رهبری حکومت افغانستان روی حفظ وضع موجود سرمایه گزاری کرد و از تحقق هرگونه اصلاحات ارزشناک جلوگیری نمود. در نتیجه، بحران سیاسی یک بار دیگر درکابل سر برآورده است. به گفتۀ احمد مسعود، غنی و عبدالله درانتخابات اخیر هریک ادعای برنده شدن کرده اند. هرگاه آنان  به هدف غیرمتمرکز سازی نظام، اصلاحاتی درقانون اساسی می آوردند؛ از بروز این بحران جلوگیری می شد. 

احمد مسعود با انگشت گذاری بر سیستم متمرکز دولت در دست یک نفر گفته است که حکومت در هجده سال تمام قادر به مصرف بودجه توسعه ای نشده است.  به حکومت های ولایتی باید اجازه داده شود تا بخشی از درآمد های خویش را درتوسعه اقتصادی و رفاه همه گانی در مناطق خویش به کارگیرند. این می تواند زمینه را برای کاهش تنش های قومی و بحران هویت که کشور را به سوی تجزیه سوق می دهد، فراهم آورد.

فرزند قهرمان ملی درپایان گفته است: فرمانده مسعود ما را به سوی صلح پایدار و نظام عادلانه سیاسی مبتنی بر تمرکز زدایی و تقسیم عادلانۀ قدرت درمیان مردم افغانستان رهنمون شده است. من از بهر برآوردن این رؤیا ها به میدان آمده ام. قرار است افغان ها برای آغاز مذاکرات صلح درهم آیند؛ پس ضرور است نماینده گان تمام بخش های افغانستان در مذاکرات حضور داشته و تمرکز زدایی را مورد بحث قرار دهند. سپس بحث اصلاح قانون اساسی به میان آید. ما وام دار یک صلح پایدار و عادلانه برای مردم افغانستان هستیم.