-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۸, دوشنبه

تمرکز اتمر بالای شمال است

خبر می رسد که حنیف اتمر با استفاده از موقعیت جدید، شبکه های قبلی خود در شمال را دو باره درحال فعال کردن است. 
تمرکز اتمربالای دستگاه دپلوماسی نیست؛ هم وغم موصوف دستکاری دروضعیت شمال کشور است.
اتمر عملاً درمسیر عطا نورو امرالله صالح، به حیث یک دست انداز کلان ( جمپ) ظاهر شده است. غنی از طریق اتمر، ساحه مانور هردو را کنترول خواهد کرد. 
اتمر در سطح منطقه و کشورهای قدرت مند تر حامیان ثابت دارد.