-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۳, چهارشنبه

بازگشایی مجدد بازار خفاش و سگ در چین!ناصر کرمی، فعال محیط زیست ایرانی خبر داد كه با ادعای کند شدن روند همه گیری کرونا در چین بازارهای این کشور به تدریج در حال بازگشایی هستند. جالب است که این فاجعه دنیاگیر ظاهرا هیچ تاثیری بر رفتار چینی ها با حیوانات و فرهنگ تغذیه آن ها نداشته است. فروش سگ و خفاش و ... در بازارهای مواد غذایی این کشور کمافی السابق از سر گرفته شده شده است!