-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۰, چهارشنبه

بلک واتر ظاهرا «افغانی»، با افغانستان خواهد جنگید

پروتوکول نابود کنندۀ افغانستان بین امریکا و طالبانرئیس شرکت بلک واتر امریکایی گفته است که بعداز توافق صلح امریکا با طالبان وظیفه جنگ‌ با داعش والقاعده به گروه طالبان واگذار شده است.
اریک پرینس سال ها بین کابل و واشنگتن در رفت و آمد بود تا مقامات وزارت دفاع و رهبران کابل را به «خصوصی سازی» جنگ افغانستان قانع کند.
 بلک واتر یک شرکت امنیتی امریکایی است که در بدل گرفتن هزینه های میلیاردی، براساس یک پروتوکول، «سگ های جنگ» را سازماندهی و تنظیم می کند. یعنی پیشبرد جنگ های نیابتی، با استخدام اجیران محلی دریک کشور، برداشتن مراکز و مفرزه های مسلح ضد امریکایی یا حفظ جنگ در گوشه و کنار جهان.

سردمدار بلک واتراز رفقای نزدیک داماد ترمپ است. وقتی ترمپ روی کارآمد، پلان «چپق زنی» پول از سوی هردوآماده شد تا برای پیشبرد جنگ پرخرج افغانستان، از ترمپ قرارداد بگیرند. ترمپ از روی جمع وضرب هزینه ها ( مطابق شم و محاسبه یک بزنس کار) بحث کاهش هزینه درجنگ افغانستان و صرفه جویی درمخارج نظامی را به کرات بیان داشته بود.

دولت کابل، «خصوصی سازی» جنگ و واگذاری آن درصلاحیت یک کمپنی شخصی را با قوت رد کرد. بعد از گذشت دو سال، اینک طالبان و پاکستان سرانجام قرارداد جنگ امریکا درافغانستان بعد از سال 2020 را از آن خود کرده اند. درگذشته، جنگ امریکا ظاهراً با طالب بود؛ اما درعمل، درمیدان جنگ، رهبران جمیعت و شورای نظار پشت در پشت ترور شدند. فقط یک رهبرطالبان درپاکستان هدف قرار گرفت که علی الظاهر با سپاه ایران وارد یک دادو گرفت شده بود. مابقی، برای روز مبادا ( یعنی دهه دوم قرن بیست و یک حفظ شدند.

پرسش این است که بلک واتر افغانیزه شده، (طالبان) که مخارج آن به مراتب کمتر از هزینه هایی است که بلک واترامریکایی قصد داشت از هزینه پنتاگون برداشت کند؛ با کی ها خواهد جنگید. عکس الحرکت درسیاست امریکا نشان می دهد که بلک واترطالبی، اولین وظیفه اش، تابع کردن یا ذوب کردن گروه های مخالف طالبان و صدور تهدید علیه ایران و آسیای میانه است. درمجموع محو جنبش مقاومت ملی برای نجات دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان است.
بلک واتر طالبی، به زودی از سوی نیروهای ضد خویش درسطح داخل و منطقه به چالش کشیده خواهد شد.