-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۵, دوشنبه

فرار اشرف غنی از سقوط


جاوید کوهستانی دریادداشتی نگاشته است که تیم ارگ برای فرار از سقوط، طرحی را درست کرده است که در زمان جنگ وگریز علیه طالبان، « از بسترنفوذ سایر اقوام» نیرو جمع آوری کند؛ بنا برین درتلاش است که در سکتور امنیتی « بیشترین پست های امنیتی» را به نفرات آن ها بدهد. از لابه لای نظریات جاوید کوهستانی بر می اید که ارگ می خواهد اردوگاه ضد طالبان را سپر بقا برای خودش بسازد؛ هم در قدرت بماند؛ هم نیروهای دیگری در برابر طالب صف آرایی جنگی ایجاد کنند.
وی نگاشته است: «غنی با سپردن مسوولیت شورای عالی مصالحه ( به تیم مقابل) می خواهد مسوولیت صلح و جنگ را به دوش تیم عبدالله قرار دهد و مسوولیت عواقب بعدی تاریخی آن را از خود دور نماید؛ رویا رویی طالبان را به سمت دیگری بکشاند و خود حکومت کند .