-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

جنگ سرنوشت ساز با طالب، امری حتمی است

اکنون مرحله ای فرارسیده است که  موقعیت سیاسیون و اقوام ساکن درافغانستان خود به خود مشخص می شود. همه دربرابر یک سوال متحدالمال قرار دارند که باید به آن جواب عملی بدهند: چی کسانی حاضر اند درکنار طالب و زیرسایۀ شریعت طالبی زنده گی کنند؟
دولت های کرزی و غنی، به بقای طالبان کمک کردند. اکنون نقشی در نبرد بعدی ندارند.

به این ترتیب، قلمرومقدس طالب شکل می گیرد؛ همان گونه که قلمرو سیاسی و اجتماعی ضد تفکر ضالۀ طالبی به وجود می آید.
جنگ - متأسفانه- حتمی وپایان ناپذیر است. پایان ناپذیر، تا زمانی که دو قلمرو کاملاً از هم سوا شوند و به شکل دو کشور جداگانه عرض وجود کنند. از نظر من، راه سوم وجود ندارد.
 دلیلش این است که طالب به حیث یک نیروی نیابتی آی اس آی، با فرهنگ بدوی می آید و پذیرش و کنار آمدن با فرهنگ بدوی برای اکثریت مردم ( به شمول مناطق پشتون نشین) محال است. «امارت اسلامی»، نفی دموکراسی، مردم سالاری، عدالت اجتماعی، انتخابات و آزادی بیان است.