-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۸, پنجشنبه

مسعود، شمشیر گمشدۀ تاجک را به دستش داد

سلیم ایوب زاد
 وقتی که آخرین باب «تاجیکان در عصر 20» -را به پایان رساندم، دوستم ایوان تولستوی، که از رفت کارهایم آگاه بود، شوخی‌آمیز پرسید:
"خوش، مشهورترین تاجیک در عصر 20 که بوده است؟"
 من بی دودلگی جواب دادم: صدرالدین عینی
علاوه کردم:
 «اصلاً گیریم، آنها دو نفرند». اوپرسید:
 «دوّمش کیست؟»
 گفتم: احمد شاه مسعود
  واقعاً عینی یک ایسّی کلانی با نام "قلم و شمشیر" دارد و در آن می‌نویسد، که تاجیکان در طول تاریخ شمشیر خود را از دست داده‌اند و به آنها تنها قلم مانده و بس. مسعود برعکس این را اثبات کرد.