-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۸, دوشنبه

فساد شویی از طریق لوگری بازی

 قسمت چهارم فساد در وزارت شهر سازی 
روابط جنسی با مادر و دختر!داستان فساد دروزارت شهرسازی به رهبری جواد پیکار را در سه قسمت قبلی مطالعه کردید. 

اکنون پیکار خان
ده ها تن از وکلا و بزرگان ولایت لوگر را هم آهنگ نموده پیش رییس جمهور فرستاده است تا از سر تقصیر وی بگذرد. و از حدود بیشتر از ۸۰ عضو ولسی جرگه نیز امضا جمع آوری کرده است و آن ها از پاک نفسی آقای پیکار تصدیق کرده اند.

روابط جواد پیکار پس از یک جدال با معیینت مالی تیره شد و دستور صادر کرد که معیینیت مالی در اموراستخدام وزارت صلاحیت ندارد و باید تمام امور استخدام مستقیماً از طریق خودش انجام شود.

قرار است رییس جمهور دوباره اداره اراضی و شهرسازی را جدا نموده، احمد ذکی سرفراز، شاروال کابل را رییس عمومی اداره اراضی تعیین کند و یک شخص دیگر را به مشوره بزرگان قندهار به عنوان سرپرست وزارت شهرسازی به پارلمان معرفی نماید.

اشخاصی که در اجراات امورات غیرقانونی شریک اند و در اسنادها امضا کرده اند:

۱. معروف جان جبارخیل، رییس منابع بشری
۲. مدینه محبوبی، سرپرست ریاست دفتر
۳. شفیع‌الله محمدی، امر استخدام اداره اراضی
۴. عبدالقیوم شمس، سرپرست ریاست تدارکات
۵. محمد عارف عبرت،‌ رییس اداری
۶. احمدشاه همت، سرپرست ریاست عمومی برنامه ریزی شهری
۷. امین‌الله امین،‌ سرپرست ریاست املاک و اسکان
۸. وحید الرحمان رحمانی، سرپرست ریاست خصوصی سازی
۹. لعیا مشرف، سرپرست ریاست ثبت ساحات غیر پلانی
۱۰. احمد فرید عزیزی سرپرست ریاست اراضی کابل
۱۱. احمد فواد، آمر تدارکات اداره اراضی
۱۲. آمر پروژه پی پی جی اداره اراضی
۱۳. محمد نبی احمدی، امر استخدام پروژه های انکشافی
۱۴. همایون فیض، رییس تصدی خانه سازی
۱۵. توریالی ایثار، سرپرست معینیت خصوصی سازی
۱۶. سید ابرار سیدی، سرپرست ریاست مالی
۱۷. نجیب الله صافی، سرپرست تنفیذ قراردادها
۱۸. سعیده فقیرزاده،‌ سرپرسست ریاست اجاره زمین و املاک دولتی

یادداشت: موضوع روابط نامشروع جواد پیکار با لعیا مشرف و دخترش سعیده فقیرزاده نیز در نزد هیات بررسی کننده روشن شده بود. همین روابط بود که دختر و مادر از بست پنجم سرپرستی بست دوم را میکنند.