-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

ایلغار طالبی قریب الوقوع است

طالبان بدون پرده پوشی و ترس از مقاومت مردم، منشورخود برای رهبری دولت درافغانستان را انتشار داده اند.

 امارت اسلامی جای جمهوری اسلامی افغانستان، و بیرق سفید آی اس آی جای پرچم سه رنگ را می گیرد. انتخابات به زباله دان شورای علماء دارای مجوز فتوای مادالعمر سپرده می شود. اکنون ماندن یا نماندن غنی یا عبدالله در قدرت اهمیت ندارد. هر نیرویی که درصحنه، با تمام قدرت علیه ایلغار طالبی صف آرایی کرده و از نظر نظامی تثبیت موقعیت می کند؛ نقش تعیین کننده در بازی های بعدی سیاسی دارد.