-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

شکست غم انگیز دارودستۀ عبدالله

هرگاه اشرف غنی، طرح مدون برای تقسیم قدرت( همراه با ترس ولرز و التماس) از سوی عبدالله را قبول کند، بدانید که او اشرف غنی نیست؛ بلکه اشرف غنی مطلق گرا را کشته اند و کس دیگری را به نام اشرف غنی در جایش جلوس داده اند.
اشرف غنی درنخستین واکنش، در ارزیابی طرح تقسیم قدرت از سوی ثبات و همگرایی هزار ویک اگر و مگربافته است.
بی شک غنی خان بابا!