-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

موقف اتمر قوی نیست؛ اما احتمال حادثه آفرینی قوی است

حنیف اتمر وزیر خارجه نام نهاد تیم غنی است. اصل وظیفۀ او، پیشبرد پروژه ناتمام موصوف می باشد؛ یعنی کار اپراتیفی سیاسی درعرصه داخلی، راه اندازی بندوبست و توطئه های رنگارنگ در صف سیاسیونی که از غنی و خودش متفاوت می اندیشند. ورنه، وزیرخارجه را چه کار که می رود به درگاه سید منصور نادری و کرسی و مقام پیشنهاد می کند؟
اما اتمر درگذشته دو ناکامی کلان داشته است که بعید است این بار آن را جبران کند. ناکامی اول درعملیات حذفی علیه دوستم درفاریاب بود. در وهله ثانی، بم گزاری درصف نمازجناره سالم ایزد یار که قرار بود یکی و یک باره از شر نیروهای ضد طالبان و مدعیان مبارزه با تمرکز گرایی و هوادارتقسیم عادلانه قدرت.
موقف مذکور این بار ضعیف است. او این بار بخشی از حلقه سیاسی غاصب انتخابات است و درحکومتی سرخود را داخل کرده که هم درداخل مخالف زیاد دارد؛ هم درعرصه منطقه ای. گویا اتمر را آورده اند که به مرور جایگزین اشرف غنی شود.