-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳۱, یکشنبه

نگاه کنید، نسل نو چقدر بیدار است

جان محمد کریمی خطاب به دکتر عبدالله چنین نگاشته است:

جناب داکتر صاحب محترم ! قبل از توافق با غنی سه چیز ساده را مد نظر بگیرید
۱: قران شکنی
نادر خان برای شهید حبیب الله کلکانی در قران مهر نمود و نوشت که من ترا نمی کشم؛ بیا باهم صحبت کنیم، زمانی که حبیب الله خان نزد نادر رفت نادر خلاف تعهد قرانی حبیب الله کلکانی را با جمله یاران اش شهید ساخت. غنی هم پیرو نادر غدار است.
۲: معامله باجنرال صاحب دوستم ودیگران،
در انتخابات گذشته جنرال دوستم بیش از یک میلیون رای برای غنی آورد، زمانیکه غنی ریئیس جمهور حکومت وحدت ملی شد، اولین خیانت و نامردی را در حق جنرال صاحب دوستم کرد و وی را از معاونیت دور ساخت،سید منصور نادری، معاون صاحب احمد ضیا خان جنرال صاحب جرآت و......
۳: توافق حکومت وحدمت ملی باشما!
طبق قرارداد حکومت وحدت ملی شما با غنی ۵۰ ۵۰ حکومت را تقسیم کردید، اما غنی همین ۵۰ فیصد حق را هم غصب کرد و...

با در نظر داشت این ۳ مورد بدون لغو نتیجه انتخابات وتغیر ساختار نظام تفاهم با اشرف غنی به ضرر شما و همه مردم افغانستان خواهد بود و هر لحظه هم غنی بخواهد طبق فرمان تمام موافقت نامه ی که مبنای قانونی نداشته باشد را لغو نموده و باز هم تعهد شکنی مانندگزشته ها...