-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۸, دوشنبه

معاش دفتر کرزی قطع شده است

اشرف غنی:  کرزی دودی زما خوری خو جف جف isi ته کوی

شش ماه است که معاش کارمندان دفتر حامدکرزی را اداره امور اجرا نکرده است. حنیف اتمر مشکل مالی کرزی را با اشرف غنی در میان گذاشته است. 
اما بنا به اطلاع، اشرف غنی با عصبانیت به اتمر گفته است: 
کرزی دودی زما خوری خو جف جف isi ته کوی، ولی د پاکستان په عوض ماته مزدوری نکوی چه دوه برابر ورته خرچ درکم.  
‌این گفته اشرف غنی نشان دهنده عقده عمیق او علیه درانی هاست. پنج سال قبل هنگام ورودش به ریاست جمهوری اولین کارش  برون انداختن خانواده پادشاه سابق افغانستان(ظاهرشاه) از حرمسرای ارگ بود. با وصف تاکید زیاد اطرافیان غنی برای احتراز از بیان کنایه علیه درانی ها، وی گهگاه ناخودآگاه در مناسبت های مختلف الفاظ سبک به آدرس قندهاری ها از زبانش برون داده است.