-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

حنیف اتمر: به حساب شماری از خرابکاران در ارگ می رسیم!

اطلاع ارسالی به گزارشنامه افغانستان 
منابع مقرب به حنیف اتمر حکایه دارند که وی در آستانه بازگشت به تیم حاکم با طرفداران خویش پیوسته در مشورت بود. وی در روز معرفی به مأموران وزارت خارجه، قبل از شروع مجلس در دفتر ریاست آن وزارت یک جلسه نهایی و خاص داشت. 
برخی شاملان این جلسۀ مشورتی درمجالس خود مانی به نقل از آقای اتمر نقل کرده اند که: حال زمانی است که به حساب کسانی برسیم که درین مدت از داخل ارگ، شب و روز به تخریب ما مشغول بودند. 

اشارۀ جالب اتمر برین است که ما دشمنان خود را به وسیلۀ خود رئیس جمهور از ارگ بیرون می اندازیم. تبلیغات باید درین راستا آغاز شود که مدیریت نا کارای یک حلقه خام در اطراف رئیس جمهور بود که سطح آرا پائین آمد. 
این چند ناکرده کار را از ارگ بیرون می کنیم. 

وی همچنان افاده داده است: حضور دوست عزیز ما شاکر کارگر در ریاست دفتر ارگ فرصت مناسبی را برای ما به وجود آورده است. 
اتمر به مقربان خویش سفارش کرده است که به کرزی نزدیک باشند و نباید شرایطی ایجاد شود که از آدرس کرزی علیه ما تخریبات صورت گیرد.