-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۸, پنجشنبه

چین از امریکا جلو می زند

روبرداری از پاسبانان
چین آماده آزمایش ویروس کرونا شد.
چین واکسین ساخته شده اش را قرار است بالای نزدیک 1400تن آزمایش کند .

وزارت صحت عامه ای چین گفته است:«دو نمونه از واکسین ‌های احتمالی ویروس کوید-19 را روی ۱۳۹۶ تن آزمایش می کند که در ساخت این دو واکسین بیش از هزار پژوهشگر از” شرکت دولتی “سینوفارم” است که مورد حمایت مالی پکن قرار دارد.مشارکت داشته اند.

این در حالیست که هم اکنون آزمایشگاه ‌های در سراسر دنیا، سرگرم مطالعه و بررسی ۷۰ درمان و واکسین احتمالی هستند. تنها سه نمونه از این تعداد، از نظر بالینی آزمایش شده‌اند؛ دو مورد در آمریکا و یک مورد در چین.