-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۳۰, شنبه

امرالله صالح: حمید خراسانی تا توبه نامه امضاء نکند، در زندان می ماند!

امرالله صالح به محکمه گفته است که بزرگان پنجشیر ضمانت بدهند.برمبنای اطلاع یک مقام ویژه امنیتی، امرالله صالح از رهایی عبدالحمید خراسانی جلوگیری کرده است.
وی درتماس تلفنی به محکمه هدایت داده است که تا زمان صدور دستور از جانب من، هیچ کسی حق ندارد حمید خراسانی را از بند رها کند.
حمید خراسانی به کرات گفته است که هیچ سندی دال بر محکومیت و ارتکاب جنایت وی در اختیار محکمه قرار ندارد.
خبر می افزاید که امرالله صالح نیز به گونه ای، ای این مسأله را تصدیق کرده است. اما مشارالیه به مقامات محکمه گفته است که این من بودم که علیه حمید خراسانی دعوا باز کرده بودم و دشمنی شخصی بین من و او پا برجاست. صالح استدلال کرده است که هرگاه حمید خراسانی در یک چنین اوضاع حساس از زندان رها گردد، ممکن است مشکلات زیادی را در برابر من در ولایت پنجشیر به وجود آورد. 
صالح گفته است تا زمانی که از حمید خراسانی توبه نامه رسمی نگرفته ایم، رهایش نمی کنیم. 
منبع ارسال خبر می گوید که صالح انتظار دارد بزرگان پنجشیر در بارۀ اعمال حمید خراسانی تضمین بدهند.
اما هیچ کسی حاضر نیست به صالح تضمین بدهد.