-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۶, شنبه

خبر دقیق می رسد که سیاف و کرزی، با کشتن و هدر دادن فرصت های حساس، با وعدۀ قبولاندن نظام صدارتی بالای اشرف غنی، عبدالله را فریب داده اند.