-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۵, جمعه

چاپلوسی و صفایی دادن دوام دار عبدالله پیمان به مولوی شینواری: 
طالبان واقعاً امریکا را شکست داده اند!
می گوید مولوی صاحب درهر مساله بهتر از من می فهمد. یک گوشه چشم از سوی طالب، این آقا را به طالب کامل تبدیل می کند.