-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۵, دوشنبه

بعد از ختم رهایی همه زندانیان طالبان، حملات آن ها برای «فتح کابل» از ولایات شروع خواهد شد. مثل دفعه گذشته، ولایات یکی پی دیگر به آن ها تحویل داده می شود. ولایتی که به سرعت از طالبان استقبال کرده و آغوش خواهد گشود، ولایت غزنی است.  خلیل اندرابی، والی حکومت کابل نیست؛ والی طالبان است.