-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۵, دوشنبه

طالبان «فاتحان» لفظی اند؛ در برابر ارادۀ مردم قرار نگرفته اند

برخی آگاهان مطبوعاتی، قانع شده اند که طالبان «فاتح» اند و غنی و عبدالله دیر یا زود از آن ها تمکین کرده یا روفته می شوند. تجربه و ارادۀ عمومی به ما چی می گوید؟
اول این که «آگاهان» از امور پنهان ماجرا ها «آگاه» نیستند؛ درثانی، «فتح» واژۀ تبلیغاتی طالبان است که آن را به قرض گرفته،  استعمال می کنند. از زمان خاموش ماشین جنگی «ضدطالبان» در 2001 تا کنون، هیچ کسی، هیچ حکومتی، هیچ نیروی خارجی برطبق برنامه قایم و ثابت با طالب نه جنگیده است. برعکس، همین آدرس ها به اشکال مختلف، به طالبان امداد رسانی کرده اند.
ثالثاً، غنی رفتنی است و درین باره کسی تردید ندارد. ممکن است عبدالله هم از صحنه رانده شود؛ اما میلیون ها تن از مردم، در صحنه زنده اند و هنوز با طالب، وارد جنگ نشده اند. آوردن سازماندهی شدۀ طالب، رفتن ارادۀ ملی یک کشور به عدم نیست. طالبان را در سال 1994 نیز آوردند؛ اما تا امروز، مردم علیه آن ها در نبرد اند. 
دو قطبی شدن «آگاهان» کمترین تأثیری درصورت بندی حوادث جنگ و مقاومت علیه طالبان ندارد.