-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۸, دوشنبه

رهبری مقاومت ملی به چه کسی تعلق می گیرد؟

تروریزم طالبی، باردیگر برق پایتخت را زد. اتفاقی طبیعی روی داده، چیزنامتعارف پیش نیامده است. این که طالب، خصلت خشن و هار خود را هرگز از دست نمی دهد، زمینه برای یک مقاومت کارساز ملی علیه این گروه جهال نیابتی را زود تر فراهم می شود. وضعیت طوری است که با ادامه تشدد طالبی، نقش غنی و عبدالله زایل شده و ملیتاریزم سراسری دولت، ( همانند دوره دکترنجیب الله) دربرابر طالب شکل می گیرد. درغیرآن، همه به سرنوشتی که طالب بالای شان می آورد، پیشاپیش آماده گی بگیرند.
درمغز من پیوسته این سوال می چرخد: رهبری مقاومت ملی این بار دردست چه کسی خواهد بود؟