-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۰, چهارشنبه

ویروس مهلک کرونا درقطعات قوای مسلحیک منبع معتبر از ارگ  می گوید: بیماران ویروس کرونا در شفاخانه پولیس و ۴۰۰ بستر از چند روز به اینسو بستری هستند ولی رهبری وزارت های دفاع و داخله  اجازه خبری شدن آن را نمی دهند.
سربازان پولیس و ترافیک به دلیل اینکه با مردم زیاد در تماس استند  بیشتر به این ویروس مصاب شدند ولی از قبل برای جلوگیری آن هیچ تصمیم گرفته نشده بود.
هم‌چنان گفته میشود که پس از والی نیمروز  والی کابل(یعقوب حیدری) دومین والی مصاب به این ویروس  است.