-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۷, یکشنبه

به عوض آن که به شکست و برده گی سیاسی خویش مویه و دادخواهی کنند، از شکم سیر چنین می نویسند: رهبرم تاج سرم!