-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۳, شنبه

اشرف غنی به سفیرامریکا: ما تیر هستیم، عبدالله را سرکار بیاورید!

ثبت وقایع دراماتیک پشت پرده برای تاریخ نویسان آیندهبراساس گزارش تازه ( درز کرده از محفل حاضران دراطراف حامد کرزی) اشرف غنی اخیراً در دیدار با سفیر امریکا، نسبت به مداخله مزمن و دست اندازی در کار تشکیل دولت واصرار بر ابقای تشکیلات ریاست اجرائیه، به شدت و با صراحتی بی سابقه اعتراض کرده است.

اشرف غنی به سفیر گفته است: جناب شما هر روز از نام عبدالله به ما راه نشان می دهید؛ وپیشنهاد می آورید. ما کنار می رویم، بیایید حکومت را به عبدالله تسلیم کنید که معضل حل شود! ازین اوضاع بحرانی امکان ندارد با دو حکومت پیروز به درآمد.

سفیران ناروی، انگلیس، سویدن، فرانسه و همچنین نماینده ملکی ناتو نیز در مجلس حاضر بوده اند. این تنش، از یک رهگذر، کم وبیش به آخرین دیدار تلخ لیونید ایلیچ بریژنف و سردارداوود خان درسال 1356 مشابهت دارد. شخص کرزی، این برخورد غنی را اشتباه سیاسی توصیف کرده است.

اشرف غنی مکررگفته است که ما بعد ازین با یک حکومت دوسره نمی توانیم پیش برویم. نتیجه هم ندارد. « من تیرهستم، او را بیاورید!»
او مقامات امریکایی را متهم کرده است که با نشر توئیت های متناقض و پشت درپشت، توقعات تیم مقابل را افزایش داده اند. طبق یک خبرارجاع شدۀ دیگر به گزارشنامه افغانستان، شخص دکترعبدالله به قبول ریاست شورای عالی مصالحه حاضر شده؛ اما سیاسیون ارشد اطراف عبداللهُ هم بالای خودش ( به دلیل تنازل های خاموش در جریان چانه زنی ها) اعتماد ندارند وهم بالای اشرف غنی. 
آن ها به این نظر اند که اشرف غنی با سپردن مأموریت مصالحه به عبدالله و تیم مقابل، درقسمت فیصله های نهایی، حق ویتو را به خودش نگه می دارد. نگران بعدی تیم مقابل ارگ این است که وی کاخ سپیدار را به حیث مرکز تیم مقابل در اختیار آن ها بگذارد.