-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۴, پنجشنبه

سلطانزوی درمدت کوتاه گلی به آب خواهد داد

اعلام انتصاب داود سلطانزوی به شهرداری کابل، بیشتر از نظر کنش ها و موضع گیری های سیاسی وی مورد مخالفت قرار گرفته است. اما سلطان زوی اگر از نظر باندبازی و ملاحظات سیاسی به یک فرد عقده ای تبدیل نشده بود، بهترین گزینه برای شهرداری کابل بود. علی الاصول درشهرداری کابل کسانی مقرر می شوند که استعداد درخشانی در فساد و تقسیم مافیایی زمین و عواید به مقامات و حلقاتی داشته باشد که او را مقرر می کنند. 
سلطانزوی هم چنین استعدادی دارد و هم در ایجاد نظام شهری توانمندی دارد. متأسفانه وی از نظر قومی و سیاسی به کوه تعصب و عصیبت تبدیل شده است.