-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۲, جمعه

غنی، دو متحد تنومند را «پایپلیچک» داد؛ با امرالله چی خواهد کرد؟

صالح و دوره‌ی آزمون!
سید سعادت موسوی

امرالله صالح در کارنامه خود دو بار استعفا دادن را دارد. وقتی که احساس ناتوانی کرد و یا فضا برایش تنگ شد کنار رفت. این مساله اتفاق نادر در میان سیاست‌گران افغان است و بی‌سابقه در میان سران حوزه‌ی مقاومت.

امشب پس از گفت‌وگوی وی با تلویزیون یک، اکثری مخالفانش به او نمره کامیابی دادند. او را فرد با انرژی، جدی و برنامه‌محور خوانده‌اند. صالح طوری حرف می‌زد که از سستی و بی‌فکری عبدالله فرار کرده است.

اما مساله اصلی این است که اکثرا به این تصورند که ارگ در نهایت به وی صلاحیت نخواهد داد و فرصت و مجال لازم را از او سلب خواهد کرد. این تصور مبنی بر این است که ارگ احمدضیا مسعود را توبیخ کرد و راند، دوستم را توبه داد و مدت‌ها تبعید کرد. آیا صالح هم دچار این سرنوشت می‌شود یانه؟ زمان پاسخ خواهد داد.

اگر در این آزمون موفق شود و صلابت و درایت و جایگاه خود را حفظ کند، خیلی‌ها روی او و کسانی چون او حساب باز می‌کنند و رهبران بی‌سواد و گدایی گر قدرت به فراموشی و نابودی نزدیک‌تر می‌شوند.