-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۴, پنجشنبه

چرا رولاغنی، دست شکیلا را رها کرد؟

شکیلا ابراهیم مالک قلدرمنش سیون استار از همکاران تابعه دفاتر رولا غنی است. براساس گزارش امنیتی، شکیلا ابراهیم، مالک مهمانسرای مرموز سیون استار است که از طریق همسر داوود سلطانزوی به رولاغنی معرفی گردید. بعد از افتضاح رسانه ای اخیر و حملۀ شکیلا بالای یک خبرنگار، دفتر بانوی اول فوری راه خود را از شکیلا جدا کرد. 
سیون استار در واقع باشگاه شبانه برای پول داران، حاوی غذا، مشروب، موسیقی لایف، قیلون های میوه ای و شب باش های خاص دو خوابه است. شکیلا تنها صاحب یک هوتل نیست؛ مهمانسرا ها و گیست هاوس زنجیره ای در مناطق مختلف کابل از جمله وزیراکبرخان و کارته چهار را هم اداره می کند. 
درگیست هاوس های شکیلا،  که امور موسیقی آن را جوانی به نام شورش پیش می برد، برای مهمانان خارجی آسایش بیشتری فراهم می شود.
مشتریان سیون استارمعمولاً دختران جوان تشنۀ غذا و قیلون با پسران قوماندان ها و آقا زاده های دولتی و از خارج آمده هستند. کاروبار گیست هاوس های شبکه ای شکیلا درین مدت از حمایت کامل رولاغنی ( با پا درمیانی همسرسلطانزوی) برخوردار بود. 
گزارشی از ارتباط فعالیت های شکیلا با پروژه پروموت رولا غنی هم وجود دارد و روابط آن ها از طریق دانشگاه مورا تنظیم می شود. مالک دانشگاه مورا، رولاغنی است که بالای چندین جریب زمین دولتی، دانشگاه ساخته و از پول پروژه خارجی تمویل می شود.
گزارش می افزاید که حوزه دهم پلیس و ارگان های امنیتی هیچ گاه صلاحیت نداشته اند که درمورد استخدام زنان وفعالیت های گیست هاوس ها پرس وپال کنند. شماری از مسوولان پلیس با گرفتن مبالغی اندک پول، حتی به همکار آن ها نیز تبدیل شده اند. 
ابراز برائت دفتر رولاغنی از فعالیت های شکیلا ابراهیم علی العجاله صورت گرفت اما واقعیت این است که گیست های شبکه ای بخشی از پروژه های شخصی رولاغنی و شرکاء به شمار می رود.
وقتی کارد به استخوان رسید، وزیرداخله با اجازۀ رولاغنی، مهمانسرای سیون استار را مهروموم کرده است.