-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۸, پنجشنبه

کنفرانس درتهران در بارۀ تحولات افغانستان

در نشست ویدئو کنفرانسی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه آخرین تحولات افغانستان بررسی شد.

به گزارش ایسنا، با عنایت به تحولات سریع و گسترده در افغانستان و همسو با تحرکات دیپلماتیک وزارت امور خارجه در این  ارتباط از جمله تماس وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات افغان و همچنین وزرای امور خارجه منطقه در این مورد، مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با برگزاری نشست ویدئو کنفرانسی با حضور مقامات و شخصیتهای دولتی و غیر دولتی بین المللی  آخرین تحولات افغانستان را مورد بررسی و گفت‌وگو قرار داد.

در این نشست علاوه بر نمایندگان ویژه سازمان ملل و اتحادیه اروپا در امور افغانستان، نمایندگان ویژه و یا مقامات و کارشناسان ارشد کشورهایی مانند نروژ، آلمان، آمریکا، ازبکستان، افغانستان، هند، پاکستان، روسیه و بلژیک، فرانسه شرکت داشتند.

بررسی آخرین وضعیت مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان ، سناریوهای محتمل در خصوص آینده دولت افغانستان، ترتیبات شرکت در قدرت از سوی مقامات سیاسی این کشور و همچنین چالش های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز تبعات نامطلوب نادیده گرفتن دستاوردهای مردم افغانستان در قریب به دو دهه گذشته ، مبانی و چارچوب‌های دموکراتیک مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان از جمله موارد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته در این نشست ویدئو کنفرانسی بود.