-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲۶, سه‌شنبه

فساد اساسی در قانون اساسی افغانستان است

آیا قانون اساسی ما دموکراتیک است یا دیکتاتوری؟
عبدل لعلزاد


🔴 تعدادی از آگاهان و تحلیل گران سیاسی که القاب و مدارک بالا نیز دارند، «قانون اساسی» کشور را «دموکراتیک» می گویند!

🔴 آیا این دوستان معنای دموکراسی را می دانند و صلاحیت های «رئیس جمهور» غیرپاسخگو در فصل سوم این «قانون اساسی» را خوانده اند؟

🔴 آیا صلاحیت های «رئیس جمهور» در این «قانون اساسی» با صلاحیت های یک «دیکتاتور» فرق دارد (از تبصره بر سایر مواد تبعیض آمیز آن صرفنظر می کنیم)؟


🔴 تا وقتی در این «قانون اساسی»، ساختار (افقی/عمودی) قدرت را غیرمتمرکز، رئيس جمهور را پاسخگو، صلاحیت های او را کاهش و تمام مواد تبعیض آمیز درآن را لغو نکنیم، روی «دموکراسی» را نخواهیم دید...