-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ اردیبهشت ۳, چهارشنبه

کرزی و سیاف از دیدار حضوری با اشرف غنی ممنوع شده اند

بعضی ها به تغذیه خبری از کانال های روتین خبری عادت کرده اند. از جمله نوشتند که اینه ارگ گفته که تست غنی و لارا منفی بوده. مگر انتظار دارید که درین فضای متشنج سیاسی که به اصطلاح سگ صاحب خود را گم می کند، ارگ در اطلاعیه رسمی بگوید که اشرف غنی شکار کرونا شده است؟
یک هفته شده که حامد کرزی و استاد سیاف از ملاقات حضوری با اشرف غنی ممنوع شده اند. شخص غنی در جلسات حضور ندارد. تست منفی مگر غیر از تبلیغات پوششی دروغ، معنای دیگری هم دارد؟