-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۴, پنجشنبه

منبع حکومت همه شمول: بین ارگ و طالبان هیچ اختلافی نیست.


جلسه حکومت همه شمول درکاخ سپیدار


یک منبع هم راستا با حکومت همه شمول به رهبری عبدالله لحظاتی پیش در تماس با گزارشنامه افغانستان، هرنوع اختلاف و تنش لفظی بین دکترعبدالله و رهبران شامل در حکومت همه شمول را رد کرد.
وی گفت خبر منتشره در بارۀ درگیری لفظی در خانه حکمتیار نادرست است.
منبع تاکید کرد که هم اکنون در کاخ سپیدار جلسه وسیع و جدی تصمیم گیری روی تعیین کابینه حکومت همه شمول درجریان است و فیصله های مشخصی اعلام خواهد شد.

منبع حکومت همه شمول گفت که کارزار تبلیغاتی طالب و ارگ  کاملاً با همدیگر کوردینه شده است و هیچ اختلافی بین ارگ و طالبان وجود ندارد.
منبع مذکور افاده داد که قرار است حکومت همه شمول در سه محور فیصله های خود را در مرکز و ولایات اعلام کند. محور نخست، معرفی والی، مورد دوم، تعیین قوماندان امنیه و اقدام سوم، تعیین روسای امنیت. وی گفت که اشرف غنی با انتباه از تصامیم حکومت عبدالله، شتابزده، ضیاء سراج را به حیث رئیس امنیت معرفی کرده اما معلوماتی که ما داریم این است که صلاحیت ها همه در دست اجمل عابدی، نفر خاص آی اس آی است. 
درمذاکرات پشت پرده، اشرف غنی به حکومت همه شمول، سهم شصت درصدی را قبول دار شده است؛ اما تیم ثبات وهمگرایی ابتداء خواستار لغو صریح فیصله کمیسیون انتخابات است.